Welkom

Welkom op de website van Stichting Kinderopvang Nut Geldrop. Hier leest alles over onze visie en werkwijze, vindt u alle downloads en leest u natuurlijk over alle leuke dingen die wij meemaken!
Wij wensen u veel plezier!

Inloggen in ons systeem:

Bent u inmiddels ingeschreven, en heeft u al een account voor de ouderlogin pagina, klik dan HIER.

Voor een nieuwe inschrijving maakt u gebruik van onderstaande links:

NB. Wanneer u zowel van peuterwerk als van de buitenschoolse opvang gebruik wenst te maken is het NIET nodig om ook nog voor de BSO extra in te schrijven, het volstaat als u alleen op de PSZ-link van uw gewenste locatie inschrijft.
Wanneer u de inschrijving juist heeft ingevuld, drukt u dan onderaan de pagina op de knop ‘aanmelding verzenden’. U ontvangt dan spoedig van ons nadere informatie over het aanmaken van een account in de ouderlogin pagina.

PSZ Beneden Beekloop

PSZ de Hobbit

Stichting Nut Geldrop krijgt hoogste score van de gemeente

Vanaf 1 januari 2018 treedt de nieuwe harmonisatiewet in werking. Om deze reden zal het PeuterSpeelzaalWerk zoals we dat in Geldrop kennen worden aangeboden door een aantal nieuwe partijen. Alle scholen en kinderopvangorganisaties in de regio mochten een plan indienen. We zijn er erg trots op dat ons plan als enige beoordeeld is met 30 punten. Van de drie geselecteerde partijen hebben we de hoogste score behaald.

Peuter-arrangementen op maat

Als stichting proberen wij ons vanaf de start te onderscheiden op drie belangrijke punten: flexibiliteit, prijs en kwaliteit. We deden dat al door buitenschoolse opvang dichtbij bij school aan te bieden. Natuurlijk kregen wij van ouders de vraag hoe we hiermee omgaan wanneer we werken met peuters. Als antwoord hebben we de 'peuterarrangementen op maat' bedacht. Binnen uw arrangement heeft u de keuze uit: peuterwerk, peuteropvang en peuter-kleuter bso.

Peuterwerk

Peuterwerk is ons VVE programma en heeft als primair doel de kids voor te bereiden op de basisschool. We doen dit binnen de kaders die gesteld zijn door de landelijke wetgeving, de gemeentelijke eisen en natuurlijk onze eigen bestuurlijke kaders. We bieden peuterwerk in blokken van 2,75 uur aan op 2 locaties: De Hobbit en De Beneden Beekloop. Per dag kunnen er maximaal 2 blokken gevolg worden tussen 8.30 en 14.00 uur, waardoor we naadloos aansluiten op de schooltijden. Alle peuters in Geldrop komen in aanmerking voor minimaal 5,5 uur gesubsidieerd peuterwerk, peuters met een indicatie hebben recht op 11 uur peuterwerk.

Een uur peuterwerk kost de meeste ouders minder dan € 3,00 netto. Dit is een kostenverlaging van ruim € 1,00 per uur!

We hebben een eigen rekentool ontwikkeld om inzichtelijk te maken voor hoeveel uur peuterwerk en subsidie u in aanmerking komt. De rekentool kunt u hier downloaden.

Peuteropvang

Naast peuterwerk is er natuurlijk ook behoefte voor sommige ouders aan peuteropvang. Mensen die ons al kennen weten dat wij ons onderscheiden middels onze uitzonderlijke flexibiliteit en onze bijzonder laag uurtarief. Natuurlijk kregen wij de vraag of dit ook in de dagopvang mogelijk was. Daarop kunnen wij volmondig "JA!" antwoorden. Vanaf 1 januari 2018 is het mogelijk om per uur dagopvang af te nemen. We doen dit volgens het simpele principe "uurtje, factuurtje". Is uw kind een aangebroken uur in de opvang geweest, dan wordt dat uur gefactureerd. Is uw kind afgemeld, dan ontvangt u ook geen factuur. Eerder ophalen, geen probleem. Flexibele tijden, geen probleem. Uiteraard kunt u over deze vorm van opvang gewoon kinderopvangtoeslag aanvragen.

De uurprijs voor een aangebroken uur peuteropvang is € 7,45

Peuter-kleuter bso

Voor ouders met een kind op de basisschool kan buitenschoolse opvang een uitkomst zijn. Natuurlijk bieden wij deze service ook aan onze allerkleinsten; de peuters. Samen met de jongste kleuters worden zij na schooltijd opgevangen, middels ons bekende flexibele systeem en tegen hetzelfde tarief. Onze peuter-kleuter bso is tevens elke vakantie de gehele dag geopend.

Een aangebroken uur BSO kost € 6,45

GGD Rapporten

GGD Rapporten

Contact

Persoonlijke aandacht voor onze kids en hun ouders staat hoog in het vaandel bij ons. We staan u dan ook graag te woord. Voor al uw vragen kunt u contact opnemen met:

Ingrid Samuels en Nancy Degener
Directie Stichting Kinderopvang Nut Geldrop
bso@nutgeldrop.nl
06 24 35 30 77

Werken bij Stichting Kinderopvang Nut Geldrop

Klik hier voor actuele vacatures of mail een open sollicitatie naar bso@nutgeldrop.nl