Naamloos document Naamloos document
logo

Kinderopvang Nut Geldrop:
Anders gewoon, gewoon anders

Kinderopvang Nut Geldrop onderscheidt zich in de mate van flexibiliteit waarin wij kinderenopvang aanbieden. Wij werken met een systeem waarin opvang per uur geregeld wordt. Geen verplichte dagdelen, geen verplicht aantal weken, geen verplichte doorbetaling bij afwezigheid.

Prijs

Wij onderscheiden ons middels onze prijs. Wij hanteren een uurtarief van € 5,45. Over dit tarief kunt u gewoon kinderopvangtoeslag aanvragen bij de belastingdienst. Wij rekenen per uur, wat inhoudt dat een aangebroken uur volledig gefactureerd wordt. Een uur waarin het kind afwezig is, wordt vanzelfsprekend niet gefactureerd. We doen dit omdat wij geloven dat onze opvang ontzettend leuk is, maar niet mag opwegen tegen thuis zijn.

Dienstverlening

Inschrijven kan bij ons op twee manieren. Sommige ouders/verzorgers kiezen voor vaste momenten. Anderen kiezen liever wisselende momenten. Beiden is bij ons mogelijk. We hebben zowel een formulier voor ‘vaste tijdstippen’ als een maandelijks wisselend formulier voor ‘flexibele opvang’. Wij vragen van ouders/verzorgers dat zij een 4 weken vooruit plannen, dit is voor ons nodig om onze werkroosters op te kunnen stellen. Mocht er op een later tijdstip gevraagd worden naar onze flexibiliteit, dan doen wij onze uiterste best om alsnog een plek te vinden.

Integratie

Kinderopvang Nut Geldrop is onderdeel van stichting Nut Geldrop direct verbonden aan de drie Nutsscholen; Nutsschool Beneden Beekloop, Nutsschool De Ganzebloem en Nutsschool De Regenboog. Wij leveren enkel kinderopvang aan de kinderen van deze scholen. Dit doen wij omdat we sterk geïntegreerd zijn binnen de stichting en nauw samenwerken met de scholen. Dit alles in het belang van het (welzijn van het) kind. We onderhouden korte communicatielijnen met de leerkrachten en directie van de scholen, werken in hetzelfde leerlingvolgsysteem als de scholen en trekken samen op in de activiteiten die georganiseerd worden. In onze BSO wordt niet gewerkt met een vast dagprogramma. We kiezen hier bewust voor, om het kind écht centraal te kunnen stellen. Uiteraard hebben we enkele regels en afspraken in onze groep om het geheel in goede banen te leiden. Kinderen kiezen zelf hoe én wat ze gaan spelen, de begeleiders sluiten hierbij aan. Wanneer een kind moeilijk tot spelen komt uit verveling, frustratie, moeheid of een andere reden zorgt de begeleider voor passende ideeën in overleg met het kind. We doen dit omdat wij geloven in overleg met kinderen in plaats van het opdragen van een programma en regels.